Επιδότηση 28 αγροτικών δραστηριοτήτων απο ΕΣΠΑ

Μπορείτε να επιδοτηθείτε γενναία απο το ΕΣΠΑ αν επιλέξατε να ασχοληθείτε με τις παρακάτω αγροτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες και εφόσον διατηρείτε αγροτική επιχείρηση. Πρόκειται για μια επιδότηση που αναμένετε να ενισχύσει τα κίνητρα και την αποτελεσματικότητα των νέων αγροτικών επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα τα οι αγροτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται είναι


 1.     Υπηρεσίες αγροτικών μηχανημάτων εποχικής χρήσης
 2.     Υπηρεσίες αραίωσης ζαχαρότευτλων
 3.     Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών
 4.     Υπηρεσίες θερισμού δημητριακών
 5.     Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών και άλλων φυτών
 6.     Υπηρεσίες λειτουργί8ας συστημάτων και άρδευσης
 7.     Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων
 8.     Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών
 9.     Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων
 10.     Υπηρεσίες προετοιμασίας αγρών
 11.     Υπηρεσίες σηψίλυσης αγροτικών προϊόντων
 12.     Υπηρεσίες σποράς- φύτευσης αγροτικών προϊόντων
 13.     Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών
 14.     Καλλιεργητικές δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή που αφορούν τον καπνό
 15.     Υπηρεσίες αλωνισμού δημητριακών
 16.     Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων
 17.     Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων
 18.     Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας
 19.     Υπηρεσίες δερματοποιήσης αγροτικών προϊόντων
 20.     Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων
 21.     \Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού
 22.     Υπηρεσίες εκκοκκισμού καλαμποκιού
 23.     Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων
 24.     Υπηρεσίες κέρωσης καρπών
 25.     Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

Προϋπόθεση είναι να διατηρείτε ενεργή επιχείρηση τουλάχιστον απο 1-1-12