Νέα Προγράμματα Κατάρτισης για Νέους Αγρότες !

Ανακοινώθηκε απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων Αγροτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όπως αναφέρεται σχεδιάστηκαν υλοποιούνται και πρόκειται να υλοποιηθούν 121 προγράμματα ανά την επικράτεια που αφορούν στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση νέων αγροτών.

Αναλυτικότερα
απο τα 121 προγράμματα τα 78 αφορούν στην εξειδίκευση σε τομείς φυτικής παραγωγής, όπως κηπευτική, ελαιοκομία,  φυτά μεγάλης καλλιέργειας, αμπελουργική. Τα υπόλοιπα κτηνοτροφικά αφορούν σε προγράμματα εκπαιδεύσεως ζωικής στόχευσης όπως η μελισσοκομεία, αιγοτροφία προβατοτροφία, βοοτροφία κ.α

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (τηλ.  210 - 8821404).

Ο αριθμός και το είδος των προγραμμάτων σε κάθε νομό, καθώς και το αναλυτικό θεματικό περιεχόμενο τους, βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση www.elgo.gr

Για να δούμε...