Με ποια καλλιέργεια να ασχοληθώ;

Tο ερώτημα απασχολεί όλο και περισσότερους αφού η στροφή ή έστω το έντονο ενδιαφέρον για επαγγελματική ενασχόληση με τη γη αποτελεί πλέον γεγονός όχι μόνο για το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ανέργων όσο και για ένα τεράστιο ποσοστό εργαζομένων των οποίων η εργασιακή σταθερότητα τίθεται σε αμφισβήτηση.

 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, απο τους πλέον σίγουρους στο παρελθόν για τη σταθερότητα
της εργασίας τους σε κάθε επίπεδο αποτελούν ένα σημαντικό πλέον ποσοστό που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για παράλληλη ενασχόληση με τη γεωργία.

Ως τώρα μια μερίδα εταιροαπασχολούμενων στόχευε στην ενίσχυση του ετήσιου εισοδήματός της μέσα από το συμπληρωματικό εισόδημα που προσέφεραν κλασικές συνήθως καλλιέργειες.

Τώρα πια με το χάος σε κάθε εργασιακή και οικονομική πτυχή κανείς δεν ξέρει τι αποτελεί συμπληρωματικό και τι βασικό εισόδημα αφού όλα κρέμονται από μια κλωστή!

Η επιλογή της κατάλληλης καλλιέργειας εξαρτάται από σημαντικές παραμέτρους που πρέπει κανείς να  λάβει σοβαρά υπόψη.• τοπογραφία της περιοχής και κλίµα

• εδαφικά χαρακτηριστικά του αγροκτήµατος, 

• εχθρούς και ασθένειες, 

• τοπική διαθεσιµότητα εισροών
• στόχους κάθε αγρότη χωριστά και τις ανάγκες της
τοπικής αγοράς όπου το τελικό προϊόν απευθύνεται